Waar kan je bij mij voor terecht?

CranioSacraal therapie


Wat is het CranioSacraal systeem?

Het CranioSacraal Systeem omvat het centrale zenuwstelsel, wat bestaat uit hersenen en ruggemerg. Het centrale zenuwstelsel wordt omhuld door diverse hersenvliezen. Het buitenste harde hersenvlies heet de dura mater, een belangrijke struktuur waar we in de CranioSacraal Therapie mee werken.

De dura zorgt er onder andere voor dat hersenvloeistof, waar de hersenen en het ruggemerg als het ware in ‘drijven’, niet weg kan lekken. Hersenvloeistof of liquor heeft als belangrijke taak om de hersenen steeds van voeding te voorzien, maar zorgt bijvoorbeeld ook voor de opvang van schokken.

Het CranioSacraal Systeem biedt een lichamelijke toegang om inzicht te krijgen in de oorsprong van ziekte en/of probleem. Via aanraking en dialoog wordt een beroep gedaan op het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Het CranioSacraal Systeem heeft een eigen bewegingsritme.

Wat is het CranioSacraal Ritme?

De Amerikaanse osteopathisch arts Dr. John Upledger werd begin jaren zeventig tijdens het assisteren van een operatie geconfronteerd met een voor hem onbekend ritme. Upledger noemde dit het CranioSacraal ritme, ook wel de primaire ademhaling genoemd, waarbij de voeding van hersenen en ruggenmerg plaats vindt door het ritmisch verversen van het liquor. Het ritme ontstaat door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. Via de schedelbotten, de wervelkolom en het stuitje is het ritme te zien als een zich uitdijende en inkrimpende golf die overal op ons lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed.

Verversing van het liquor is van vitaal belang voor het goed functioneren van het centrale zenuwstelsel. De beweging is – met de nodige training – voelbaar aan de schedel en wordt door het bindweesel (de fascia) in het hele lichaam voortgeleid en is uiteindelijk dus ook overal in het lichaam voelbaar. Voor het CranioSacraal Ritme is het belangrijk dat deze beweging nergens wordt belemmerd.

Hoe belangrijk is het bindweefsel?

Een van de grote verdienste van Dr. Upledger is dat hij het belang heeft aangegeven van de functie van het bindweefsel en de invloed daarvan op ons functioneren. Alle structuren in ons lichaam zijn met elkaar verbonden door bindweefsel. Dit bindweefsel kunnen we ons voorstellen als een laken dat onze schedel, ruggenmerg, organen, botten, spieren, gewrichten, bloedvaten en zenuwen omhult, steunt en verbindt.

Na een trauma of ongeval zal ons lichaam in eerste instantie zelf herstellen, zoals een wond die heelt. Zo kan het ook gaan met ingrijpender gebeurtenissen, op fysiek en/of emotioneel niveau. En natuurlijk, afhankelijk van de aard van de gebeurtenis hebben we daar tijd en de goede behandeling voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan een gewrichts letsel. Met de nodige zorg en bij een enkelband letsel bijvoorbeeld door het aanleggen van tape, geneest het weefsel in een bepaalde tijd, daarmee herstelt de functie zich en zijn de voet en de enkel weer belastbaar.

Ook emotionele trauma’s komen we – na een bepaalde tijd – weer te boven. Denk bijvoorbeeld aan een periode van rouw na het verlies van een dierbare, waarna we op een gegeven moment de draad van ons leven weer op kunnen pakken. Het trauma is een gebeurtenis geworden in ons leven en daarmee deel van onze geschiedenis.

Soms is het zo dat het trauma te groot is of het zoveelste trauma op rij, waardoor we niet meer in staat zijn te herstellen en genezing of herstel veel langer duurt of zelfs uitblijft. In dié situatie kan ons lijf overgaan op een tweede mogelijkheid: het zo efficiënt mogelijk “inkapselen”. Dan rest een litteken. We hebben littekens in verschillende lagen in ons lijf, zowel bewust als onbewust. Lichamelijk, emotioneel en in onze ziel. De last en pijn van de gebeurtenis blijft zich steeds maar melden, de functie blijft verstoord en dit zorgt voor aanpassingen van het bindweefsel, wat als het ware verhardt. Op deze ‘verharde‘ plaatsen is het CranioSacraal Ritme verminderd voelbaar.

Beweging, emotie en mentale herinnering worden daar opgeslagen en kunnen op onverwachte momenten in het dagelijks leven ineens weer ‘geraakt’ worden, waarbij de pijn, emotie, en/of herinnering van die gebeurtenis opnieuw wordt ervaren.

CranioSacraal Therapie, hoe werkt het?

Dr. Upledger heeft een behandelprotocol ontwikkeld, het zogenaamde 10 stappen protocol, waarmee in een logische opbouw het hele lichaam en alle -voor het CranioSacrale systeem- belang-rijke plaatsen worden behandeld. De verharding van het bindweefsel wordt op die manier getracht weer te laten verzachten.

Door de diepe ontspanning die daarbij ontstaat kunnen ook de lagen worden aangesproken die met het eerder genoemde litteken (verharding ten gevolge van inkapseling) te maken hebben. Het zijn deze littekens en verhardingen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van klachten of het steeds terugkeren ervan.

Zo kunt u tijdens de behandeling in bepaalde gebieden warmte of kou, spanning of ontspanning voelen of komen er herinneringen naar boven, die gepaard kunnen gaan met het vrijkomen van emoties. Ook kan het zijn dat uw lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen aanneemt of bepaalde bewegingen uitvoert.

Dit proces wordt door Upledger somato-emotionele release genoemd. Sleutelwoorden hierbij zijn begrip, respect, ruimte en aandacht van mij als uw begeleider. Soms vraag ik naar datgene wat u waarneemt of voelt. U bepaalt zelf of u daarover iets wilt zeggen of niet.

Om uw lichaam de tijd te geven om te reageren op de behandeling zal de behandelfrequentie niet heel hoog zijn. Deze bepalen we samen in overleg.

Wat doet een CranioSacraal therapeut?


Wat doet een Cranio-Sacraal therapeut?

Wat deze therapie onderscheidt is, dat het uitgaat van de connectie tussen geest (het hoofd) en het lichaam (de klachten). Het Craniosacrale ritme geeft de therapeut informatie over het functioneren van het CranioSacraal systeem. Dit wordt beïnvloedt door veranderingen in het bindweefsel, de facia, elders in het lichaam.

Door lichamelijke of emotionele gebeurtenissen in je leven, welke impact hebben op je leven, groot of klein, heeft het lichaam de neiging om de (energetische)lading daarvan op te slaan in het bindweefsel. Je stopt dat onbewust weg in een bepaald deel van het lichaam om er niet meteen mee te hoeven dealen, omdat je dat op dat moment niet kunt of weet of durft.

Bindweefsel heeft samentrekkende eigenschappen, waarmee de informatie kan worden vastgezet. het vormt zo een “ energie-cyste”: een plek met opgehoopte energie, wat vaak harder, strakker aanvoelt. Dat deel van het lichaam doet vanaf dat moment niet meer volledig mee bij het bewegen, het raakt verstard. Dat kan op den duur leiden tot allerlei klachten.

Wat je niet uit, blijft er in. En wat niet bewogen wordt, voel je ook niet.

Daar ligt het begin van de zoektocht naar de balans tussen de “noodzaak tot vasthouden” en de “wens tot loslaten”. Op het moment dat de wens tot loslaten groter wordt, dan het vasthouden, kan het lichaam klachten gaan vertonen en wil je de spanning uit je lichaam kwijt. Je lichaam kiest het moment, vaak getriggerd door een vergelijkbaar trauma of incident, waardoor het ontstaan is of gewoon door groei in je persoonlijkheid en leven.

En soms heb je letterlijk geen energie meer over, om deze spanningsplekken te handhaven. Wanneer we het bindweefsel ontspannen en beweeglijk maken tijdens een Craniosessie, ontstaat de mogelijkheid voor de energie-cyste om los te komen, samen met de bijbehorende lading/herinnering. Je gaat dan een stuk ruimte en ontspanning ervaren. En soms ook ontlading van emoties. Het zijn vaak de dingen waar je niet over kon of mocht praten en de trauma’s waar je geen erkenning of excuses voor kreeg, die destijds daar zijn blijven steken blijven steken.

Met een craniobehandeling kan de vastgezette energie langzaam weer gaan stromen en de spanning daar weg lopen, waardoor ruimte ontstaat voor beweeglijkheid en rust.

Met welke klachten kunt u terecht bij een CranioSacraal therapeut?

Cranio helpt bij veel uiteenlopende klachten zoals:

 • Nek-, rug en/of schouderklachten
 • Stress en stressgelateerde klachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Duizeligheid
 • Onbegrepen klachten (SOLK)
 • Bekkenklachten
 • Burn-out
 • Fibromyalgie
 • Chronische pijnklachten
 • Buikklachten (spastischedarm, prikkelbaardarmsyndroom PDS)
 • Slecht slapen

Ruimte, tijd, begrip respect & aandacht

Sleutelwoorden bij de CranioSacraal Therapie zijn ruimte, tijd, begrip, respect en aandacht van de therapeut. U krijgt de gelegenheid om te praten over datgene, dat u waarneemt en ervaart. U bepaalt altijd zelf of u daarover wilt praten of niet. De therapeut heeft de rol van begeleider bij het onderzoeken van de betekenis van de spanningen in het lichaam en kan helpen met het op een andere manier leren kijken naar uzelf of de klacht.

Duur van de behandeling

De tijdsduur van de behandeling varieert van drie kwartier tot anderhalf uur. Om het lichaam de tijd te geven om te reageren op de behandeling, zal de behandelfrequentie niet hoog zijn. Dit wordt in overleg met de cliënt bepaald.