Waar kan je bij mij voor terecht?

Cranio-Viscerale therapie bij baby's en kinderen


Moeilijke bevalling

Een normale natuurlijke bevalling is vaak voor de moeder en de baby best nog wel een klus, maar hoeft voor moeder en kind geen problemen te geven. Echter soms gaat een bevalling niet zo vlot. Een moeizame bevalling kan bij zowel baby als moeder wat restklachten opleveren.

Bijvoorbeeld bij:
- Een langdurige bevalling (m.n. langdurige persweeën); of juist een hele snelle bevalling;
- Een tang- of vacuümverlossing;
- Een afwijkende ligging van de baby in de baarmoeder;
- Verstrengeling door de navelstreng van het kind in de baarmoeder;
- Meerlingzwangerschap & -bevalling.
- Keizersnede

Daarnaast is een bevalling ook voor de moeder vaak een emotionele en ontregelende gebeurtenis. Tijdens de zwangerschap ontstaat een sterke fysieke en emotionele band tussen moeder en kind. De manier waarop de moeder de bevalling ervaart, kan daarom van directe invloed op het kind zijn.

Soort klachten

Tijdens een moeilijke bevalling kan de schedel van de baby het zwaar te verduren krijgen. Vooral bij een vacuümverlossing, een tangverlossing of een aangezichtsbevalling kan een belangrijke zenuw, die van de schedel naar de inwendige organen loopt, in de verdrukking raken. Die zenuw (de nervus vagus) kan daardoor klachten veroorzaken in de buik of in de schedel van de baby. Een baby kan als gevolg hiervan tijdens de bevalling na de geboorte last krijgen van onder andere:

- Veel huilen en onrust
- Darmkrampjes
- Moeizaam drinken en slikklachten
- Voedsel opgeven, maagspasmen en reflux (golven, maar ook soms verborgen reflux)
- Bronchitis-achtige klachten
- Gespannen nek en rug en overstrekken
- Neiging tot voorkeurshouding

Tijdens de geboorte kunnen daarnaast ook stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby ontstaan, doordat de bovenste nekgewrichten van de baby beperkt raken in hun beweging. Dit verschijnsel staat bekend als het KISS-syndroom, waarbij KISS staat voor: (vertaald uit het Duits) ‘Kopgewrichten Invloed op Storingen in de Symmetrie’.

Symptomen

Omdat baby’s nog niet kunnen vertellen wat er aan scheelt, kunnen de volgende symptomen een indicatie zijn van klachten die zijn ontstaan tijdens de bevalling:

Veel huilen en ontroostbaar zijn;
- Een gestoord slaapritme vertonen;
- Een sterke neiging tot overstrekken;
- De schedel en het gezicht lijkt scheef te groeien;
- Het hoofdje staat scheef en/of is naar een kant gedraaid;
- Een slechte hoofdbalans en later een slechte zitbalans;
- Het ruggetje is scheef (scoliose);
- Slikklachten en makkelijk overgeven;
- Heftig protest bij aan- en uitkleden;
- Een schijnbare allergie voor koemelk;
- Een kale plek links of rechts op de schedel;
- Lichamelijke onrust of juist erg weinig beweging;
- Het kind slaat het kruipen over, gaat heel vroeg staan, maar pas laat lopen.

Specifieke symptomen KISS-syndroom

De belangrijkste aanwijzing dat uw baby lijdt aan het KISS-syndroom, is veel en ontroostbaar huilen (een ‘huilbaby’). Tijdens het huilen overstrekt uw baby zich naar achteren of neemt het een asymmetrische houding aan. Dit overstrekken komt niet zozeer – zoals vaak gedacht wordt – door darmkrampjes, als wel door het niet-optimaal kunnen bewegen van gewricht(en) in schedel, nek, wervelkolom, bekken et cetera.

Consult

Om de beste resultaten te verkrijgen is het raadzaam zo vroeg mogelijk langs te komen voor een consult. Wanneer een baby het hoofdje voornamelijk naar één kant draait, kan dat leiden tot een scheef schedeltje. Met Cranio-viscerale therapie kan dit verholpen worden. Hoe vroeger de behandeling, hoe beter. Een behandeling kan veel onnodig leed (zoals slapeloze nachten) voor zowel baby als ouder(s) voorkomen.

Onderzoek

Het onderzoek van een baby begint met een vraaggesprek met de ouder(s). Hierna volgt een observatie van het kind, waarbij onder andere gelet wordt op asymmetrie van het hoofd, gezicht en lichaam.Vervolgens doet de therapeut een bewegingsonderzoek en kijkt waar in het lichaam beperkingen, blokkades of emotionele spanningen zitten. In sommige gevallen neemt de therapeut contact op met de huisarts, kinderarts of consultatiebureau om de diagnose te bespreken.

Behandeling

Sneller dan bij oudere kinderen en volwassenen, zijn bij baby’s blokkades heel goed op te sporen en te verhelpen. De zuigeling ondergaat de behandeling doorgaans heel gelaten en zal alleen huilen wanneer de therapeut een gevoelige blokkade heeft opgespoord. Zodra hij deze met zachte technieken met zijn handen heeft weggenomen, zal de baby de pijn onmiddellijk vergeten zijn.

Wanneer er sprake is van het KISS-syndroom, is het belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een deskundige therapeut consulteert om mogelijke vergroeiingen te voorkomen. Bovendien kunt u zichzelf veel ellende besparen, omdat uw baby na de behandeling veel minder vaak zal huilen.

Meestal is al na één behandeling duidelijk verschil merkbaar. Mocht de behandeling geen directe verbetering van de klachten opleveren, schaden doet het zeker niet: de klachten kunnen er niet door verergeren. Daarnaast geeft uw therapeut desgewenst advies over houding, beweging en voeding.

Heeft u twijfels over de aard van de klachten van uw baby, of vragen over de behandelmethode? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen. Klachten bij kinderen kunnen veroorzaakt worden door ongelukjes in huis, zoals een val uit bed of van de trap. Maar ook kan pas op latere leeftijd blijken dat een kind nadelige gevolgen heeft overgehouden aan de bevalling.

Veel klachten bij baby’s lijken te verdwijnen, wanneer het kind ouder wordt. De innerlijke drang van het kind om te gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen. Maar er zijn ook kinderen bij wie de problemen voortduren. Mogelijke aanwijzingen voor klachten ten gevolge van de bevalling bij oudere kinderen zijn, als het kind:

Vaak struikelt of valt;
Een vertraagde spraakontwikkeling heeft;
Een motorische achterstand heeft;
Regelmatig aangeeft hoofdpijn te hebben;
Moeite heeft met concentreren;
Erg bewegelijk en druk is;
Aan zeer weinig slaap genoeg lijkt te hebben;
Onzeker is, schuw is en faalangst heeft;
Een laag gevoel van eigenwaarde heeft;
Snel ontstemd is en woedeaanvallen heeft.

KIDD-syndroom

Het komt dikwijls voor dat bij een kind met bovenstaande symptomen ten onrechte de diagnose ADHD (Attention Defecit Hyperactivity Disorder) of ‘hyperactief’ gesteld wordt. Waar het in deze gevallen echter vaak om blijkt te gaan, is een niet-behandeld KISS-syndroom. . Vanaf het tweede jaar wordt niet meer gesproken over het KISS-syndroom, maar over KIDD: Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie (verstoorde motoriekontwikkeling) en Dysgnosie (leer- en gedragsproblemen).

Onderzoek

Het onderzoek van een kind begint met een vraaggesprek met de ouder(s). Hierna volgt een observatie van het kind, waarbij onder andere gelet wordt op asymmetrie van het hoofd en gezicht.Vervolgens doet de therapeut een bewegingsonderzoek en kijkt waarin het lichaam beperkingen, blokkades of emotionele spanningen zitten. In sommige gevallen neemt de therapeut contact op met de huisarts of kinderarts om de diagnose te bespreken

Behandeling

De behandeling bestaat vooral uit zachte, gerichte technieken met de handen, om beperkingen of blokkades te corrigeren. Meestal is al na enkele behandelingen duidelijk verschil merkbaar. Na de behandeling kan de therapeut u vertellen of nader onderzoek en therapie door de kinderfysiotherapeut nodig is.

Kinderfysiotherapeut

Bij kinderen met leerproblemen is een bezoek aan de kinderfysiotherapeut altijd zinvol. De Cranio-visceraal therapeut werkt dan voorwaardenscheppend voor de kinderfysiotherapie. De ervaring leert ons dat in sommige gevallen de kinderfysiotherapie, na behandeling door een Cranio-visceraal therapeut meer effect sorteert. Daarnaast geeft de therapeut desgewenst advies over houding, beweging en voeding.